Warsztaty i szkolenia
Zapoznaj się z ofertą dostępnych szkoleń oraz warsztatów i wybierz te, które najbardziej Tobie odpowiadają.

Naszym celem jest budowanie dobrej relacji w zespołach, dlatego dzielimy się naszym wieloletnim doświadczeniem podczas spotkań warsztatowych. Stworzyliśmy unikatowy zestaw szkoleń, który inspiruje i pomaga prowadzącym grup, nauczycielom, instruktorom, opiekunom w wymagającej pracy w grupach. Poniżej szczegółowe opisy naszych aktualnych, autorskich szkoleń.

1. Dobra relacja w klasie - kręgi komunikacyjne.
Zapraszamy wychowawców i nauczycieli przedmiotów, którym zależy na:
- rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych
- uważnym słuchaniu dzieci i włączaniu ich spostrzeżeń w swoją pracę
- świadomym i autentycznym przewodzeniu grupie w zgodzie z potrzebami swoimi oraz grupy

Podczas warsztatu uczestnicy poznają i doświadczą:
- budowania rytuału kręgu komunikacyjnego z klasą
- sposobów na budowanie tożsamości grupy
- różnych aktywności wspierających komunikację w klasie (wyrażanie emocji, dzielenie się pomysłami)
- działania kręgu w sytuacjach konfliktu
- traktowania kręgu jako sposób wglądu w proces grupowy
- wykorzystania formuły kręgu w kontekście rozwijania relacji w klasie, mediacji, zaciekawienia edukacyjnego

Plan warsztatu
1. Skąd pomysł na taki rytuał komunikacyjny? - opowiem o moim doświadczeniu w szkołach alternatywnych i na wyjazdach z grupami.
2. Dlaczego właśnie krąg? - o kontekście przestrzeni w komunikacji.
3. Jak rozpocząć w swojej grupie? - nadanie ważności spotkaniu, świadomość ról.
4. W jaki sposób czuwać nad komunikacją? - ustalenie zasad, aktywności wspierające otwartą komunikację.
5. Zaufanie i autentyczność - samoregulacja grupy.
6. W jakich sytuacjach krąg jest wspierający? - przykłady aktywności, które wspierają integrację, wgląd, rozwiązywanie konfliktów, współdecydowanie o tym, co się dzieje w klasie/ szkole, podsumowanie jakiegoś ważnego etapu, świętowanie, zaciekawienie tematem lekcji.
2. Nowy uczeń, nowy język, nowa grupa - adaptacja ucznia obcojęzycznego.
Zapraszamy wychowawców i nauczycieli przedmiotów, którym zależy na:
- wspieraniu uczniów obcojęzycznych w adaptacji
- kształtowaniem w grupie postawy wobec zmiany jako okazji do rozwoju
- szukaniu i poznawaniu aktywności i narzędzi, które można zaproponować w grupie wielojęzykowej

Podczas warsztatu uczestnicy poznają i doświadczą:
- elementów procesu grupowego, które są związane ze zmianą ról w grupie
- działań, które przygotowują klasę do wielokulturowości
- aktywności wspierające integrację grupy, gdzie występuje bariera językowa, np.: ikoniczność, gry polijęzykowe - dostępne i do zaprojektowania z grupą

Plan warsztatu
1. Kiedy dołącza nowa osoba… - o procesie grupowym i dominie zmian w rolach grupowych i reakcjach zaburzeniu poczucia bezpieczeństwa - Jak przygotować na to klasę i siebie? Jak wesprzeć grupę w trwającym już procesie?
2. Nasza przyszłość to praca w międzynarodowych zespołach - Jak przyjąć zmianę, jako okazję do rozwoju i wzbudzić motywację do czerpania z tego uczniów i rodziców?
3. Ikoniczność - na lekcji, w zabawie, w rozwoju - notatki wizualne, zakładki pamięciowe, gry.
4. Wspólne tworzenie gier integracyjnych i edukacyjnych - wsparcie w tworzeniu nowej tożsamości grupy, korzystanie z mechanizmów gamifikacji we wspólnej nauce.
5. Drzewosłów - przykład gry polijęzykowej, w której karty zadań oraz instrukcja dotyczące umiejętności komunikacyjnych oraz twórczego myślenia jest przetłumaczona na język ukraiński, angielski i hiszpański.
3. Relacja wspierająca uczenie się i wewnątrzsterowność ucznia - niedyrektywna motywacja.
Zapraszamy wychowawców i nauczycieli przedmiotów, którym zależy na:
- niedyrektywnym motywowaniu uczniów do rozwoju
- tworzeniu w grupie atmosfery sprzyjającej koncentracji na zadaniu i twórczemu myśleniu
- otwartej komunikacji - dawaniu i przyjmowaniu informacji zwrotnych w grupie

Tematy:
- różne mechanizmy motywacyjne, które wpływają na komunikację i relację
- bariery w kształtowaniu wewnątrzsterowności, np.: nawyki komunikacyjne, formy zadań, czy etykiety stosowane wobec osób i umiejętności oraz możliwości ich łagodzenia i zmiany
- dialogi wyglądowo-rozwojowe przy okazji różnych zdań i spotkań z uczniem, które pomagają budować uczniowi samoświadomość
- aktywności i narzędzia wspierające budowanie atmosfery otwartości i rozwoju w grupie

Plan warsztatu:
1. Wewnątrzsterowność i motywacja -wierzchołek i podstawa góry lodowej.
2. Nagrody, kary, oceny, naturalne konsekwencje - co dla mnie, a co nie.
4. Pośpiech, mgła celów i etykiety - ich wpływ na atmosferę uczenia się w klasie.
5. Jak zwolnić, wziąć oddech, spojrzeć inaczej i razem obrać (może nowy) kierunek - przykłady zabaw i aktywności ewaluacyjnych wspierających otwartą komunikację i wgląd.
6. Bezradność i wpływ, odpowiedzialność i uważność - modelowanie postaw, budowanie wyobrażeń o świecie przez otoczenie. Jak można uwrażliwiać na to siebie i uczniów.
7. Po co i jak znajdować miejsce na realizowanie pomysłów i odpowiadanie na zaciekawienia uczniów na lekcji, w życiu klasy i szkoły.
4. Zadbaj o siebie nauczycielu – jesteś najważniejszy. Warsztat rozwojowy.
Zapraszamy wychowawców i nauczycieli przedmiotów, którym zależy na:
- sobie, dbaniu o siebie i utrzymaniu swojej pracy na dobrym poziomie
- konkretnych umiejętnościach dbania o swój potencjał i możliwości oraz rozwijaniu ich
- towarzyszeniu swoim uczniom i współpracownikom w pełni
- zgłębieniu tematyki wypalenia zawodowego

Podczas warsztatu uczestnicy poznają i doświadczą:
- rewizji rozumienia zawodu nauczyciela (np. charakterystyki, kontekstu społecznego, wpływu, presji, ryzyka, możliwości)
- swoje przekonania vs fakty dotyczące ich zawodu, pracy oraz trybu życia
- relaks: metody, techniki, ćwiczenia i inspiracje pomagające dbać o siebie i swoje zdrowie
- związku pomiędzy ich kondycją fizyczną i psychiczną a efektami ich pracy np. pod względem relacji, które tworzą

Plan warsztatu
1. Jesteś nauczycielką/lem - czyli kim? Analiza zawodu nauczyciela, trybu życia, osobistych uwarunkowań
2. Co Ci grozi? Ryzyko wypalenia zawodowego - fazy, sposoby działania, jak się przed nim chronić?
3. Jaki masz styl? Autorefleksja na temat własnego stylu życia + tworzenie planu naprawczego/ wspierającego.
4. Jak można o siebie zadbać? Metody i techniki relaksacyjne oraz ćwiczenia pogłębiające świadomość ciała.
5. Po co Ci to? Znajdź najlepszą drogę pomiędzy swoim dobrostanem a dobrymi relacjami, czyli sobą a innymi.
5. Zrozum ich lepiej – o „nienormalnych” normach rozwojowych. Szkolenie z psychologii rozwojowej dla nauczycieli.
Zapraszamy wychowawców i nauczycieli przedmiotów, którym zależy na:
- profesjonalnej wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci i młodzieży, aby adekwatnie im towarzyszyć i wspierać w trudach i sukcesach rozwojowych
- działaniu opartym na wiedzy, a nie na powielanych przez pokolenia stereotypach czy przekonaniach dotyczących dzieci i młodzieży
- umiejętnym przystosowywaniu metod edukacyjnych do możliwości rozwojowych uczniów
- zrozumieniu, empatii i budowaniu relacji, zamiast skrótowym osądzaniu i ocenianiu drugiego człowieka

Podczas warsztatu uczestnicy poznają i doświadczą:
- etapy rozwojowe w cyklu życia człowieka (szczególnie te w wieku szkolnym), ich znaczenie i konsekwencje dla dalszego rozwoju
- szczegółową charakterystykę odpowiedniego etapu z podziałem na rozwój fizyczny, psychiczny/poznawczy oraz społeczny
- metody pracy adekwatne do etapu rozwoju
- znaczenie swojej pracy względem dzieci w danym etapie rozwoju

Plan warsztatu:
1. Rozwój - etapy, obszary, możliwości i czynniki ryzyka, kryzysy...
2. Nienormalne normy, czyli co jak nie zrobisz rozwoju za dziecko - wymiana doświadczeń z wyjaśnieniem rozwojowym
3. Dobry dorosły, czyli co możesz zrobić dla dziecka/grupy w danym okresie - aplikowanie wiedzy do metod pracy
4. Granice Twojej roli - gdzie kończy się wsparcie nauczyciela a zaczyna potrzeba pomocy specjalisty?
6. Znaj grupę, graj w proces - zaopiekuj się fazą konfliktu - warsztat dotyczący mechanizmów i ról w grupie.
Zapraszamy prowadzących grupy: wychowawców, trenerów, instruktorów, socjoterapeutów, którym zależy na:
- świadomej pracy z grupą w fazie konfliktu
- rozeznaniu się w podstawowych trudnościach i wyzwaniach wewnątrzgrupowych
- rozpoznawaniu ról grupowych i ich zasobów w pracy z klasą
- wykorzystywania twórczych rozwiązań w edukacji i pedagogice
- dobrej zabawie

Podczas warsztatu uczestnicy poznają i doświadczą:
- rodzaje konfliktów
- jakie zasoby wewnątrz grupy wspierają rozwiązywanie konfliktów
- wpływ ról grupowych na dynamikę fazy relacji
- narzędzi komunikacyjnych wspierających udzielanie informacji zwrotnych
- konwencji gry jako sposobu na rozumienie dynamiki grup

Plan warsztatu
1. Definicje konfliktu w kontekście rozwoju grupy
2. Zadania i pułapki fazy konfliktu
4. Gra jako interakcja międzyludzka - kreatywność, losowość, pętle, zabawa
5. Role grupowe
6. Gra w proces: trudność-rola-strategia
7. Przegląd grupowych supermocy
6. Informacje zwrotne jako kamień milowy fazy konfliktu
7. Jak zakończyć konflikt?
7. Integracja i relacja w nauczaniu zdalnym - narzędzia, materiały wspierające wychowawcę i uczniów w budowaniu i rozwijaniu więzi.
Zapraszamy wychowawców i nauczycieli przedmiotów, którym zależy na:
- zaopiekowaniu się fazą integracji w grupie
- zaangażowaniu uczestników w zajęcia zdalne
- zdobyciu nowych narzędzi i pomysłów na pracę zdalną

Podczas warsztatu uczestnicy poznają i doświadczą:
- zabaw integracyjnych ułatwiających pierwszy zdalny kontakt grupy
- pomysłów na sprawną i wspierającą komunikację
- energizerów ułatwiających i otwierających na kontakt zdalny
- mini treningi i narzędzia motywacyjne dla uczestników

Plan warsztatu
1. Przygotowanie do pierwszego zdalnego spotkania z grupą - narzędzia dla prowadzącego
2. Na co warto zwrócić uwagę na starcie grupy - elementy procesu grupowego
3. Regulaminy, kontrakty, współtworzenie zasad
4. Zabawy i gry - lodołamacze
5. Aktywności wspierające otwartą komunikację w grupie
8. Potencjał lekcji zdalnych - gry, inspiracje, współtworzenie zajęć przez uczniów.
Zapraszamy wychowawców i nauczycieli przedmiotów, którym zależy na:
- interakcyjnych lekcjach zdalnych
- wspieraniu uczniów w indywidualnym i grupowym rozwoju
- zdobyciu narzędziu do angażowania uczniów we wspólne przygotowanie zajęć

Tematy:
- przykładowych aktywności z wykorzystaniem Kahoota, Coogle i innych platform quizowych
- zabaw wspierających koncentrację dużych i małych
- filmiki, aplikacje, które pomagają współtworzyć uczniom nasze zajęcia, na odległość i jednocześnie wzmacniają więzi między nimi
- przyjrzenia się zasobom zdalnej pracy dla uczniów z trudnościami oraz potrzebami szerszego rozwoju

Plan warsztatu
1. Przygotowanie zdalnych zajęć - nowa formuła konspektu
2. Czy zawsze i wszyscy mają robić to samo?
3. Pomocne narzędzia i aplikacje ( m. in. Kahoot, Coggle i inne)
4. Zdalne gry edukacyjne
5. Tworzenie zajęć razem z uczestnikami - pomysły, narzędzia, inspiracje
9. Uczniowie ukraińscy w klasie – adaptacja, asymilacja ze środowiskiem lokalnym, wzbudzenie ciekawości ich kulturą wśród polskich dzieci.
Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawców, nauczycieli języka polskiego, którym zależy na:
- zapoznaniu się z kulturą ukraińską, zwyczajami oraz sytuacją panującą na Ukrainie, by lepiej zrozumieć swych uczniów,
- wspieraniu uczniów ukraińskiego pochodzenia w procesie adaptacji,
- poszukiwaniu narzędzi do integracji zespołu klasowego, w którym znalazły się dzieci ukraińskie.

Tematy:
1. Nowe miejsce, nowy język, nowi ludzie - trudna sytuacja dzieci ukraińskich w polskiej szkole
2. Ukrainiec – bliski kulturowo sąsiad, jak go zrozumieć, nauczyć języka polskiego, zapoznać z polską kulturą, przy jednoczesnym wspieraniu własnej tożsamości narodowej.
3. Język polski – narzędzie komunikacji – czego nie wymagać od uczniów obcego pochodzenia.
4. Kooperacja międzynarodowa – stwarzanie uczniom sytuacji do współpracy opartej na akceptacji odrębności kultur, ukierunkowanej na wspólny cel.


Plan warsztatu
1. Przybliżenie Ukraińców jako odrębnej grupy imigranckiej – kilka słów na temat historii ich kraju, języka, kultury, sytuacji politycznej, tożsamości narodowej, motywacji do zmiany miejsca zamieszkania.
2. Wprowadzenie nowego ucznia w istniejącą już grupę, przykłady ćwiczeń i zabaw międzykulturowych.
3. Język polski jako obcy.
4. Jak pomóc dziecku obcojęzycznemu w nowej sytuacji – narzędzia, formy wsparcia.

Ogólne informacje
Czas trwania każdego z warsztatów:
180 minut pracy w grupie zgodnie z programem
+ 60 minut do wyboru: konsultacje indywidualne/ mini warsztat dla zainteresowanych odpowiadający potrzebom grupy
Terminy warsztatów: ustalamy indywidualnie
Sugerowana liczba osób w grupie: do 20 osób
Dostępne także w wersji online!
Mamy doświadczenie w prowadzeniu warsztatów online lub na żywo - podczas pandemii zrealizowaliśmy z powodzeniem wszystkie zamówienia.
Cena jednego warsztatu - 1400 zł
PROMOCJA!
Za każdy kolejny zakupiony warsztat otrzymasz 10% rabatu!
(2 warsztaty - 10 %, 3 warsztaty - 20 %, 4 - 30%, 5 - 40%, 6 i więcej - 50% zniżki)

Dojazd poza Wrocław:
do 50 km - dodatkowo 100 zł, do 100 km - 150 zł, do 250 km - 200 zł, do 400 km - 300 zł, powyżej 400 - 450 zł
szkolenia zagraniczne - budżet ustalany indywidualnie

Konsultacje

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli, na których jest miejsce na omówienie trudności i wyzwań w pracy z dziećmi i nastolatkami w szerokim spojrzeniu na jednostkę oraz na grupę

Kontakt w sprawie konsultacji:

  • Mateusz Kolaszkiewicz (tel. 535 436 219)
  • Rafał Lewandowski (tel. 660 438 665)